InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare publica privind evaluarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)

Data publicarii: 20.08.2018

Data expirarii: 19.10.2018

 

Grup-ţintă

Această consultare se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor.

Obiectivul consultării

Consultarea are ca scop să reunească opinii referitoare la Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor reziduale, și anume in ce măsură aceasta a avut un impact asupra colectării și tratării apelor urbane reziduale la nivelul UE și, prin urmare, dacă a imbunătățit starea corpurilor noastre de apă și a mediului, in general.

  In Europa, utilizăm in medie 200 de litri de apă de persoană pe zi. Apele reziduale sunt produse ca deșeuri ce provin de la gospodării și locuri de muncă, din domeniul turismului și din domeniul industrial. Inainte de evacuarea apelor reziduale in mediul inconjurător, de obicei acestea sunt colectate in rețele de canalizare și apoi sunt tratate in stații de tratare a apelor reziduale sau stații echivalente, in vederea eliminării substanțelor nocive, conform legislației UE in vigoare. Apele reziduale pot conține diferite tipuri de substanțe și poluanți, care pot cauza probleme in mediul inconjurător (cum ar fi raurile in care sunt evacuate apele reziduale și alte corpuri de apă interconectate). De asemenea, acești poluanți pot afecta și sănătatea umană, deoarece oamenii vin in contact cu apa, de exemplu, prin scăldat.
  Au trecut 27 de ani de la adoptarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, iar Comisia Europeană a decis să realizeze o evaluare. In esență, evaluarea urmărește să verifice dacă directiva iși indeplinește scopul, dacă obiectivele sale sunt in continuare relevante in prezent și dacă costurile care decurg din cerințele directivei sunt justificate.

Puteți participa la această consultare publică completand chestionarul on-line:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UWWTD_Survey_2018?surveylanguage=RO

 

Consultarea este deschisă pană in 19 oct 2018.

 

 

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.