InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE urmeaza sa investeasca 30 de miliarde de euro in noi solutii pentru provocarile societale si pentru incurajarea inovatiilor revolutionare

28.10.2017
 

Comisia Europeană a anunțat  modul in care intenționează să cheltuiască 30 de miliarde EUR din programul UE de finanțare a cercetării și inovării Orizont 2020, in perioada 2018-2020, inclusiv suma de 2,7 miliarde EUR pentru lansarea unui consiliu european al inovării.

Orizont 2020, programul de 77 de miliarde EUR al UE pentru finanțarea cercetării și a inovării, sprijină excelența științifică in Europa și a contribuit la descoperiri științifice foarte mediatizate, precum descoperirea exoplanetelor și a undelor gravitaționale. In cursul următorilor 3 ani, Comisia va incerca să obțină un impact sporit al finanțării sale in domeniul cercetării, concentrandu-se pe teme mai puțin numeroase, insă critice, precum migrația, securitatea, clima, energia curată și economia digitală. Programul Orizont 2020 va fi, de asemenea, orientat cu precădere către stimularea inovării revoluționare, creatoare de piețe.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: "Inteligența artificială, genetica, tehnologia blockchain: știința se află in centrul celor mai promițătoare inovații revoluționare actuale. Europa este un lider mondial in domeniul științei și tehnologiei și va juca un rol important in stimularea inovării. Comisia depune un efort concertat - inclusiv cu Consiliul European al Inovării, care face primii săi pași astăzi - pentru a oferi numeroșilor inovatori europeni o rampă de lansare pentru a deveni intreprinderi de elită la nivel mondial."

Sprijinirea inovării revoluționare, creatoare de piețe 

Incă de la inceputul mandatului său, Comisia Juncker a depus eforturi susținute pentru a oferi numeroșilor antreprenori inovatori din Europa toate ocaziile de a prospera. In prezent, Comisia lansează prima fază a Consiliului European al Inovării. Intre 2018 și 2020, Comisia va mobiliza 2,7 miliarde EUR din cadrul programului Orizont 2020 in sprijinul activităților de inovare de mare valoare și cu un grad ridicat de risc, pentru a crea piețele viitorului. Mai mult, Orizont 2020 va utiliza mai bine premiile sale de "spulberare a provocărilor" pentru a furniza soluții tehnice revoluționare la problemele acute cu care se confruntă cetățenii noștri.

Focalizarea asupra priorităților politice 

Programul de lucru 2018-2020 iși va concentra eforturile asupra unui număr mai mic de domenii cu bugete mai mari, sprijinind in mod direct prioritățile politice ale Comisiei:

  • Un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilient la schimbările climatice: 3,3 miliarde EUR
  • Economia circulară: 1 miliard EUR
  • Digitalizarea și transformarea industriei și serviciilor europene: 1,7 miliarde EUR
  • O uniune a securității: 1 miliard EUR
  • Migrația: 200 de milioane EUR

Suma de 2,2 miliarde EUR va fi alocată proiectelor pentru energie curată in patru domenii interdependente: sursele de energie regenerabilă, clădirile eficiente din punct de vedere energetic, electromobilitatea și soluțiile de stocare, inclusiv 200 de milioane EUR in sprijinul elaborării și producerii in Europa a viitoarei generații de baterii electrice.

Promovarea "cercetării fundamentale"

In același timp, programul Orizont 2020 va continua să finanțeze "proiectele științifice inițiate din curiozitate" (denumite adesea "cercetare fundamentală" sau "cercetare de frontieră"). Programul anual de lucru al Consiliului European pentru Cercetare pentru anul 2018, adoptat in luna august, va oferi un sprijin in valoare de aproape 1,86 miliarde EUR cercetătorilor de excelență. Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, care finanțează burse pentru cercetători in toate etapele carierei lor, vor primi un stimulent total de 2,9 miliarde EUR pe parcursul a trei ani.

Intensificarea cooperării internaționale

Noul program de lucru consolidează, de asemenea, cooperarea internațională in domeniul cercetării și inovării. El va investi peste 1 miliard EUR in 30 de inițiative emblematice in domenii de interes reciproc. Exemplele includ colaborarea cu Canada privind medicina personalizată, cu SUA, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Australia privind automatizarea transporturilor rutiere, cu India privind provocările legate de apă și cu țările africane pe tema securității alimentare și a surselor de energie regenerabilă.

Răspandirea excelenței

Intre 2018 și 2020, o sumă de 460 de milioane EUR din cadrul programului Orizont 2020 va fi alocată in mod specific pentru a sprijini statele membre și țările asociate care nu au participat incă la program la potențialul lor maxim. Obiectivul este de a profita de zonele de excelență neexploatate din Europa și dincolo de granițele acesteia. In plus, programul continuă să promoveze, de asemenea, sinergii mai stranse cu fondurile structurale și de investiții europene.

Simplificarea in continuare a normelor de participare

O altă noutate o reprezintă introducerea unui proiect-pilot de finanțare forfetară, o abordare nouă și mai simplă pentru acordarea unui sprijin financiar participanților. Aceasta va deplasa atenția controalelor ex-ante de la verificările financiare către conținutul științifico-tehnic al proiectelor.

Știința deschisă

Programul marchează o schimbare importantă in promovarea științei deschise prin tranziția de la publicarea rezultatelor cercetării in publicații științifice către impărtășirea mai rapidă a cunoștințelor in cursul procesului de cercetare. O sumă de 2 miliarde EUR va fi direcționată către sprijinirea științei deschise, iar o sumă de 600 de milioane EUR va fi alocată pentru Cloudul european pentru știința deschisă,infrastructura europeană de date și calcului de inaltă performanță.