InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Cetatenia europeana: creste gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile garantate de UE

19.02.2013
 

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat astăzi de Comisia Europeană, la 20 de ani de la crearea cetățeniei UE, europenii sunt, in general, conștienți de drepturile lor, dar nu știu intotdeauna ce anume presupun acestea. 81 % dintre respondenți știu că, pe langă propria naționalitate, au statutul de cetățeni ai UE (a se vedea anexa). Cu toate acestea, numai 36 % dintre persoanele care au răspuns la sondaj se consideră bine informate in legătură cu drepturile aferente cetățeniei UE. Europenii iși cunosc cel mai bine dreptul la liberă circulație (88 %) și dreptul de a adresa petiții instituțiilor UE (89 %). In același timp, două treimi (67 %) dintre persoanele chestionate consideră că libera circulație a persoanelor in cadrul UE aduce avantaje economice țării lor.
Sondajul este publicat in timp ce Parlamentul European și Comisia Europeană organizează astăzi o audiere comună pentru a discuta despre drepturile cetățenilor europeni. Discuțiile vor constitui o sursă de inspirație pentru elaborarea viitorului raport al Comisiei privind cetățenia UE, care urmărește să abordeze obstacolele cu care se confruntă cetățenii UE in exercitarea drepturilor lor. Raportul, care ar trebui să fie publicat la 8 mai, va formula o serie de inițiative care vor contribui la punerea in practică a acestor drepturi, in cadrul Anului european al cetățenilor 2013. De asemenea, Comunicarea vine in completarea celor 25 de acțiuni anunțate in primul raport privind cetățenia UE din 2010 (a se vedea și trece in revistă obstacolele intampinate de cetățenii UE care au fost eliminate in ultimii trei ani.
Doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, a declarat: "Europenii sunt atașați de drepturile lor de cetățeni ai UE și sunt mai conștienți ca niciodată de existența acestora. Cu toate acestea, răman incă multe de făcut pentru a-i ajuta pe cetățeni să iși exercite drepturile și să participe mai activ la procesele decizionale ale Uniunii Europene. Pe parcursul acestui an, care este proclamat Anul european al cetățenilor, voi lua parte la dialogurile cetățenilor din intreaga Uniune, pentru a cunoaște preocupările și punctele lor de vedere cu privire la drepturile lor, pentru a asculta propunerile lor legate de modul in care putem imbunătăți situația și pentru a ințelege cum văd ei viitorul Europei. Europa nu poate fi făurită fără contribuția directă a cetățenilor săi. Prin urmare, schimbăm radical modul de elaborare a politicilor europene pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a se implica direct in acest proces."
In sondajul Eurobarometru privind cetățenia Uniunii Europene, cetățenii europeni au fost invitați să se exprime cu privire la statutul lor și la drepturile aferente cetățeniei UE. In ansamblu, respondenții cunoșteau majoritatea acestor drepturi, inclusiv dreptul de a adresa petiții instituțiilor UE (89 %), libera circulație (88 %), nediscriminarea pe baza naționalității (82 %), protecția consulară (79 %) și participarea la o inițiativă cetățenească (73 %). Peste o treime din respondenți (36 %) s-au considerat bine informați cu privire la aceste drepturi, ceea ce reprezintă o creștere cu 5 puncte procentuale față de anul 2007. Cu toate acestea, doar 24 % dintre persoanele interogate consideră că sunt bine informate cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia dacă drepturile nu le sunt respectate.
In ceea ce privește dreptul la liberă circulație, majoritatea absolută a cetățenilor europeni din toate cele 27 de state membre ale UE sunt convinși că acest drept ar aduce avantaje economice țării lor.
Context
Datorită cetățeniei UE, care a fost introdusă in 1993 prin Tratatul de la Maastricht și a cărei a 20-a aniversare se sărbătorește in acest an, toți resortisanții celor 27 de state membre ale UE beneficiază, in calitate de cetățeni ai UE, de un set de drepturi suplimentare. Printre acestea se numără dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE, dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și europene in țara de reședință, dreptul de a beneficia de protecție consulară in străinătate in aceleași condiții ca resortisanții unui alt stat membru atunci cand țara lor de origine nu este reprezentată și dreptul de a inainta petiții Parlamentului European și de a se adresa Ombudsmanului European și instituțiilor UE.
Sunt multe drepturi care derivă din calitatea de cetățean european, insă de multe ori oamenii nu știu de existența lor. Anul european al cetățenilor are drept scop explicarea acestor drepturi și garantarea faptului că cetățenii le cunosc și nu intampină dificultăți in exercitarea lor .
Comisia Europeană depune eforturi in vederea eliminării obstacolelor cu care cetățenii UE continuă să se confrunte in viața de zi cu zi: raportul din 2010 privind cetățenia UE identifica 25 de măsuri concrete pentru a oferi cetățenilor europeni mijloacele necesare pentru a-și exercita dreptul la liberă circulație in UE. In 2013, pe parcursul Anului european al cetățenilor, Comisia va publica un al doilea raport privind cetățenia UE, care va face bilanțul celor 25 de acțiuni propuse in 2010 și va prezenta noi acțiuni-cheie pentru viitor in vederea eliminării obstacolelor care continuă să impiedice cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor de cetățeni ai UE.
De-a lungul anului 2013, vicepreședintele Reding și alți comisari ai UE iși vor conjuga, de asemenea, eforturile cu politicienii de pe plan național și local pentru a organiza dezbateri cu cetățenii europeni din intreaga Europă, pentru a le asculta punctul de vedere și a răspunde la intrebările acestora. Vicepreședintele Reding a organizat deja dezbateri la Cadiz (Spania), la Graz (Austria) și la Berlin (Germania), iar comisarul Andor a ținut o dezbatere la Napoli (Italia). Multe alte astfel de dezbateri vor fi organizate in 2013 in diferite localități europene, factori de decizie politică de la nivel european și local urmand să poarte discuții cu cetățeni din toate colțurile Europei, indiferent de statutul lor social, cu privire la repercusiunile crizei economice, la drepturile cetățenilor UE și la viitorul Europei.
Pentru a pregăti terenul pentru Anul european, Comisia a organizat, in perioada 9 mai ¬- 9 septembrie 2012, o amplă consultare publică in cadrul căreia cetățenii au fost intrebați despre problemele cu care s-au confruntat in exercitarea drepturilor lor de cetățeni ai UE . Respondenții au indicat că sunt foarte atașați de drepturile lor de cetățeni ai UE, in special de dreptul la liberă circulație și de drepturile politice. Ei au precizat că și-ar dori crearea unui adevărat spațiu european in care să poată să locuiască, să lucreze, să se deplaseze, să studieze și să facă cumpărături fără să se confrunte cu formalități administrative impovărătoare sau cu acte de discriminare. Respondenții au subliniat insă că mai sunt de parcurs unele etape pană la acest stadiu. Ei au atras atenția asupra diverselor probleme existente, in special cele legate de respectarea drepturilor UE la nivel local, chestiuni pe care Comisia le va aborda in următorul raport privind cetățenia UE, prevăzut să fie publicat in cursul anului 2013.
Sursa: CE