InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a publicat un raport privind aplicarea normelor in materie de concurenta in sectorul agricol

27.10.2018
 

Comisia Europeană a publicat primul raport privind aplicarea normelor in materie de concurență in sectorul agricol. Raportul arată că activitatea autorităților europene de concurență ii poate ajuta pe fermieri să obțină condiții mai bune atunci cand iși vand produsele marilor cumpărători sau cooperativelor.

Principalele constatări ale raportului

Activitatea autorităților europene de concurență

(a) Efectuarea de investigații in sector

Autoritățile europene de concurență au efectuat 178 de investigații in sectorul agricol. Mai mult de o treime dintre aceste investigații i-au vizat pe prelucrătorii de produse agricole, fermierii constituind cel mai numeros grup de reclamanți.

Aproape jumătate din toate cazurile de incălcare a normelor in materie de concurență identificate in urma investigațiilor au vizat acorduri privind prețurile. In cele mai multe cazuri, aceste acorduri s-au incheiat intre prelucrători concurenți pentru a stabili prețul cu ridicata (de exemplu, pentru zahăr și făină) sau intre prelucrători și comercianții cu amănuntul pentru a stabili prețul de vanzare cu amănuntul (de exemplu, pentru produse lactate, carne sau ulei de floarea-soarelui). Alte incălcări au avut ca obiect acorduri privind producția, schimbul de informații sau impărțirea piețelor.

Raportul a constatat că activitatea de asigurare a respectării legislației desfășurată de autoritățile europene de concurență a adus beneficii fermierilor, care au obținut oferte mai avantajoase pentru produsele lor. In special, raportul identifică mai multe cazuri in care autoritățile europene de concurență au pus capăt unor practici la care recurgeau mari cumpărători pentru a plăti prețuri mai mici fermierilor și au sancționat practicile respective. In plus, activitatea autorităților europene de concurență a contribuit și la imbunătățirea condițiilor de care beneficiază fermierii in relația cu cooperativele.

 (b) Protecția pieței interne

Una dintre principalele constatări ale raportului este că unele state membre au incercat uneori să restricționeze importurile de anumite produse agricole din alte state membre. Mai multe autorități europene de concurență au investigat o serie de acorduri colective, in baza cărora, de exemplu, fermierii dintr-un anumit stat membru au incercat să-i impiedice pe fermierii din alte state membre să iși vandă produsele, și au pus capăt respectivelor acorduri.

Aceste acțiuni ale autorităților de concurență au generat beneficii atat pentru consumatorii din statele membre in care importurile ar fi putut fi restricționate, cat și pentru fermierii din toate celelalte state membre care ar fi fost afectați de incercarea de a impiedica vanzările transfrontaliere. 

(c) Furnizarea de orientări și monitorizare

Autoritățile europene de concurență au furnizat orientări fermierilor, altor operatori și guvernelor privind modul de interpretare și aplicare a dreptului concurenței in acest sector, de exemplu referitor la inițiativele in materie de durabilitate ale fermierilor sau la publicarea prețurilor de către organizațiile sectoriale. De asemenea, autoritățile europene de concurență au monitorizat in mod proactiv situația din acest sector și au efectuat anchete sectoriale in ceea ce privește funcționarea lanțului de aprovizionare, acordandu-se o atenție specială unor aspecte cum ar fi transmiterea prețurilor in cadrul lanțului și echilibrul puterii de negociere intre fermieri și alte verigi ale lanțului.

Derogări de la normele in materie de concurență pentru organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale

Organizațiile de producători recunoscute și organizațiile interprofesionale recunoscute pot să contribuie la consolidarea poziției fermierilor și la eficientizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare.

Recunoașterea organizațiilor de producători de către autoritățile naționale este utilizată la scară largă in sectorul fructelor și legumelor, unde aproape 50 % din producție este comercializată de organizațiile de producători, dar și in sectoarele laptelui, cărnii, uleiului de măsline și cerealelor. In plus, in UE există 128 de organizații interprofesionale recunoscute, situate in principal in Franța și Spania.

 Instrumente sectoriale in industria agricolă

Raportul confirmă faptul că instrumentele sectoriale specifice care sunt disponibile in industria agricolă sunt utilizate in beneficiul fermierilor și al sectorului in general:

  • posibilitatea de a conveni asupra unui mecanism de repartizare a valorii in mod voluntar a fost pusă in aplicare la scară largă in sectorul zahărului;
  • măsuri de stabilizare a pieței in sectorul vitivinicol au fost, de asemenea, utilizate in mod frecvent;
  • măsuri de gestionare a ofertei au fost puse in aplicare pentru produsele cu denumiri de origine protejate sau indicații geografice protejate in sectoarele branzeturilor și jambonului.