InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Educatia si formarea in Europa: inegalitatile reprezinta in continuare o provocare

13.11.2017
 

Ediția din 2017 a Monitorului educației și formării al Comisiei Europene, arată că sistemele naționale de invățămant devin din ce in ce mai favorabile incluziunii și mai eficiente. Cu toate acestea, publicația confirmă, de asemenea, că nivelul de instruire al elevilor depinde in mare măsură de mediile socioeconomice din care provin.

Comisia Europeană ajută statele membre să garanteze că sistemele lor de invățămant produc rezultate, iar datele publicate in Monitorul educației și formării reprezintă o componentă importantă a acestui efort. Această ultimă ediție evidențiază faptul că, deși statele membre au inregistrat progrese in direcția atingerii majorității obiectivelor-cheie ale UE in ceea ce privește reforma invățămantului și modernizarea acestuia, sunt necesare mai multe eforturi pentru a se ajunge la echitate in acest domeniu.

 

Potrivit declarației lui Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, din cauza inegalităților, prea mulți europeni sunt incă privați de șansa de a profita la maximum de viețile lor. Inegalitățile reprezintă, de asemenea, o amenințare la adresa coeziunii sociale, a creșterii economice și a prosperității pe termen lung. In plus, de prea multe ori, sistemele noastre de invățămant perpetuează inegalitățile, atunci cand nu se ocupă de persoanele provenite din medii mai sărace și atunci cand situația socială a părinților determină rezultatele școlare și propagă de la o generație la alta sărăcia și șansele mai mici pe piața forței de muncă. Trebuie intensificate eforturile pentru a depăși aceste inegalități. Sistemele de invățămant au de jucat un rol important in construirea unei societăți mai echitabile, care să ofere șanse egale tuturor."

 

Nivelul de studii este important in determinarea rezultatelor sociale. Persoanele care au doar studii de bază au de aproape trei ori mai multe șanse să trăiască in sărăcie sau in condiții de excluziune socială decat cele cu studii superioare. Cele mai recente date analizate de Monitorul educației și formării arată de asemenea că, in 2016, doar 44 % dintre tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 24 de ani care au absolvit o formă de invățămant secundar inferior au fost angajați. In general, in randul populației cu varste cuprinse intre 15 și 64 de ani, rata șomajului este, de asemenea, mult mai ridicată pentru persoanele cu un nivel de studii de bază decat in cazul persoanelor cu studii superioare (16,6 %, față de 5,1 %). In același timp, statutul socioeconomic determină rezultatele elevilor: nu mai puțin de 33,8 % din elevii care provin din mediile socioeconomice cele mai defavorizate au rezultate slabe, in comparație cu doar 7,6 % dintre elevii cu o situație mai bună.

 

Unul dintre obiectivele UE pentru 2020 este reducerea la 15 % a procentului de elevi in varstă de 15 ani care obțin rezultate slabe la citire, matematică și științe. Cu toate acestea, in ansamblu, UE se indepărtează in realitate și mai mult de acest obiectiv, in special in cazul științelor, unde numărul celor cu rezultate slabe a crescut de la 16 % in 2012 la 20,6 % in 2015.

 

Persoanele născute in afara UE sunt deosebit de vulnerabile. Acest grup este adesea expus la numeroase riscuri și dezavantaje, cum ar fi părinții săraci sau cu un nivel scăzut de calificare, care nu vorbesc acasă limba locală, au acces la mai puține resurse culturale sau suferă din cauza izolării și a unor rețele sociale reduse in țara de imigrație. Tinerii din familii de migranți sunt expuși unui risc mai mare de rezultate școlare slabe și de abandon școlar prematur. In 2016, 33,9 % dintre persoanele din grupa de varstă 30-34 de ani care locuiesc in UE, dar sunt născute in afara Uniunii, erau slab calificate (absolvenți de invățămant secundar inferior sau mai puțin), comparativ cu doar 14,8 % dintre colegii lor născuți in UE.

 

La nivelul intregii Uniuni, investițiile in invățămant s-au redresat in urma crizei financiare și au inregistrat o ușoară creștere (1 % de la an la an in termeni reali). Aproximativ două treimi dintre statele membre au inregistrat o creștere. Patru țări au crescut investițiile cu peste 5 %.

 

Context

 

Monitorul educației și formării 2017 al Comisiei este cea de a șasea ediție a acestui raport anual, care prezintă modul in care evoluează sistemele de educație și formare din UE, reunind o gamă largă de date. El măsoară progresele inregistrate de UE in direcția indeplinirii celor șase obiective stabilite pentru 2020 in materie de educație și formare: (1) ponderea tinerilor (18-24 de ani) care abandonează prematur o formă de invățămant și formare ar trebui să fie sub 10 %; (2) ponderea tinerilor intre 30 și 34 de ani care urmează studii universitare ar trebui să fie de cel puțin 40 %; (3) cel puțin 95 % dintre copiii cu varste cuprinse intre patru ani și varsta pentru inceperea educației primare ar trebui să fie integrați in sistemul de invățămant; (4) ponderea elevilor de 15 ani cu un nivel scăzut al competențelor la citire, matematică și științe ar trebui să fie mai mic de 15 %; (5) 82 % dintre proaspeții absolvenți de invățămant secundar superior sau invățămant terțiar (20-34 de ani) care nu mai urmează nicio formă de educație sau formare să aibă un loc de muncă; (6) cel puțin 15 % dintre adulți (grupa de varstă 25-64) ar trebui să participe la programe de invățare formală sau nonformală.

 

 

Sursa:CE