InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

O noua Agenda a consumatorului european

24.05.2012
 

Cheltuielile de consum, care se ridică la 56% din PIB-ul UE, reflectă uriașa putere a consumatorilor de a impulsiona economia europeană. Iar consumatorii au nevoie să se bucure de drepturi și să fie increzători pentru a putea exploata pe deplin potențialul pieței unice și a stimula inovarea și creșterea. Din acest motiv, viziunea strategică pentru anii următori a Comisiei Europene in ceea ce privește politica UE adoptată in domeniul consumatorilor, este menită să maximizeze participarea și increderea acestora in piață. Construită in jurul a patru obiective principale, Agenda consumatorului european are rolul de a spori increderea consumatorilor prin creșterea siguranței pentru consumatori, imbunătățirea cunoștințelor acestora, intensificarea aplicării legii și asigurarea posibilității de obținere de reparații, precum și adaptarea drepturilor consumatorilor și a politicilor in domeniu la schimbările apărute in societate și in economie. Agenda prevede, de asemenea, mai multe acțiuni fundamentale, care trebuie puse in aplicare pană in 2014.
Pentru creștere economică, Uniunea Europeană are nevoie atat de furnizori competitivi, cat și de o cerere puternică. Prin urmare, consumatorii trebuie să se afle la fel de mult in centrul politicilor UE ca și intreprinderile. Avem nevoie de consumatori increzători, care să stimuleze economia europeană", a spus Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar al UE pentru justiție. "Dorim să stimulăm cumpărăturile transfrontaliere online și, pentru aceasta, UE și statele sale membre trebuie să adapteze drepturile consumatorilor la era digitală. Am făcut deja primii pași in direcția creșterii increderii consumatorilor in mediul electronic prin Directiva privind drepturile consumatorilor și prin propunerea privind modernizarea normelor de protecție a datelor. Ca următoare etapă, Comisia intenționează să modernizeze normele UE privind pachetele de servicii turistice, care datează din 1990, pentru a ține seama de faptul că tot mai mulți oameni iși fac acum rezervările pentru vacanțe online. Cu toate acestea, e nevoie de ceva mai mult decat de legi noi pentru ca piața unică digitală să funcționeze cu adevărat pentru consumatori. Statele membre trebuie să intensifice punerea in aplicare rapidă și nebirocratică a normelor UE, astfel incat drepturile consumatorilor să devină realitate pentru cei 500 de milioane de consumatori din Uniune".
Consumatorii europeni se bucură de unele dintre cele mai ridicate niveluri de drepturi și de protecție a consumatorilor din lume, atat in ceea ce privește protecția impotriva produselor nesigure, a publicității inșelătoare, a tarifelor de roaming imprevizibile sau a practicilor online dubioase, cat și in privința sprijinului acordat atunci cand lucrurile nu se desfășoară cum ar trebui. Propunerile privind soluționarea alternativă a litigiilor și cele privind soluționarea online a litigiilor (SAL/SOL), aflate in curs de dezbatere, le vor permite să rezolve problemele intampinate mai rapid, mai ușor și cu costuri mai mici. Un alt exemplu este procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, care simplifică, urgentează și reduce costurile litigiilor in cazuri transfrontaliere pentru sume de pană la 2 000 EUR. Incepand din 2013, prin intermediul portalului european e-justiție, consumatorii vor putea să completeze cererile de reparații cu valoare redusă online, in oricare dintre limbile oficiale, ceea ce ii va ajuta să economisească mult timp și eforturi.
Deși UE dispune de un corpus substanțial de legi in domeniul protecției consumatorilor și deși perspectiva consumatorilor este luată in considerare in multe dintre politicile UE, este necesar și un cadru cuprinzător care să permită abordarea provocărilor iminente, precum cele legate de digitizarea vieții de zi cu zi, de dorința de progres inspre modele de consum mai durabile și de necesitățile specifice ale consumatorilor vulnerabili.
Patru obiective principale
Agenda consumatorului prezintă măsuri menite să ducă la atingerea obiectivelor strategiei de creștere a UE, Europa 2020. Agenda a fost construită și completează alte inițiative precum Raportul UE privind cetățenia , Actul privind piața unică, Agenda digitală pentru Europa și Foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor. In aceste scopuri, agenda a fost elaborată avand in vedere patru obiective principale, destinate să sporească increderea consumatorilor.
 Consolidarea siguranței consumatorilor: in ceea ce privește mărfurile, serviciile și produsele alimentare, prin intărirea cadrului de reglementare și prin eficientizarea supravegherii pieței;
 Imbunătățirea cunoștințelor: pentru a ajuta consumatorii să facă față tot mai marii complexități a pieței, furnizandu-le instrumentele și informațiile necesare pentru a ințelege totul, de la costul real al unui credit de consum la găsirea locului adecvat in care să depună o reclamație. Acest lucru este important atat pentru consumatori, cat și pentru intreprinderi, iar rolul organizațiilor consumatorilor este esențial;
 Imbunătățirea aplicării legii și asigurarea posibilității de obținere de reparații, fără de care drepturile nu pot exista in practică. Acest obiectiv este cu atat mai relevant cu cat prejudiciile suferite de consumatorii europeni generate de probleme care au dus la reclamații sunt estimate la circa 0,4% din PIB-ul UE [1]. Este esențial și rolul jucat de rețelele de protecție a consumatorilor [2];
 Adaptarea politicilor la schimbările din societate și la realitatea de zi cu zi: adaptarea legislației privind protecția consumatorilor la era digitală și abordarea problemelor cu care se confruntă consumatorii online; luarea in considerare a nevoilor consumatorilor vulnerabili; simplificarea alegerilor durabile.
________________________________________
[1] Ancheta privind consolidarea drepturilor consumatorilor; Eurobarometru nr. 342; 2010.
[2] Centrele Europene ale Consumatorilor (European Consumer Centres) și CPC.
Cinci sectoare-cheie
Agenda sprijină interesele consumatorilor in sectoarele-cheie [3].
Produsele alimentare: pentru garantarea unor produse alimentare durabile și sigure;
Energia: astfel incat consumatorii să beneficieze de cel mai bun raport calitate-preț pe piața liberalizată și să-și gestioneze mai bine consumul de energie;
Financiar: pentru protejarea intereselor consumatorilor și pentru a le oferi acestora instrumentele necesare pentru a-și putea administra finanțele;
Transportul: pentru adaptarea legislației la modelele moderne de transport și pentru sprijinirea mobilității durabile;
Digital: pentru abordarea problemelor cu care se confruntă consumatorii și pentru asigurarea protecției lor online.
________________________________________
[3] Aceste sectoare au fost identificate drept unele dintre cele mai problematice pentru consumatori, conform Tabloului de bord al piețelor de consum.
Sursa: CE