InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

OMG-uri: concluziile rapoartelor de evaluare arata ca legislatia UE evolueaza in directia corecta

01.11.2011
 

Două rapoarte independente de evaluare a legislației Uniunii Europene referitoare la organismele modificate genetic (OMG) concluzionează că există un sprijin larg pentru obiectivele legislației și arată că recentele inițiative legislative ale Comisiei evoluează in direcția corectă.
Documentele, publicate astăzi, remarcă, de asemenea, că sunt necesare unele ajustări pentru a indeplini obiectivele legislației - protejarea sănătății și a mediului și crearea unei piețe interne - și pentru a asigura punerea in aplicare a legislației in mod corespunzător.
"Aceste rapoarte confirmă faptul că problemele de punere in aplicare a legislației referitoare la OMG-uri nu decurg din concepția sau obiectivele acesteia, care răman relevante, ci, mai degrabă, din modul in care aceste subiecte sensibile sunt tratate la nivel politic" a declarat comisarul pentru sănătate și consumatori, John Dalli. "Acesta este motivul pentru care sunt atat de importante soluțiile specifice, cum ar fi propunerea noastră referitoare la cultivarea OMG-urilor, intrucat această propunere specifică vizează o necesitate politică foarte specifică, păstrand, in același timp, caracterul in general riguros al sistemului de autorizare al UE".
In concluzie: "Rapoartele arată că o mai bună punere in aplicare a legislației referitoare la OMG¬uri și aplicarea de măsuri atent concepute care să vizeze anumite aspecte sunt cele mai bune modalități de a realiza progrese. Este reconfortant să constatăm că multe dintre recomandările rapoartelor, care au fost elaborate intre 2009 și 2010, au fost deja abordate in cursul ultimului an".
Rapoartele
Cele două rapoarte au fost efectuate in numele Comisiei de consultanți independenți1. Primul, un document de 238 de pagini, evaluează cadrul legislativ al UE in materie de hrană pentru animale și alimente modificate genetic. Al doilea, un document de 137 de pagini, se concentrează asupra cadrului legislativ in materie de cultivare a OMG-urilor. Obiectivul principal al rapoartelor a fost acela de a colecta informații concrete și opinii, in special din partea părților interesate și a autorităților competente. Evaluările au apreciat eficacitatea și eficiența proceselor legislative și au formulat opțiuni de imbunătățire și ajustare a sistemului.
Comisia, după finalizarea celor două documente, a efectuat analiza necesară a politicilor interne cu privire la concluziile lor. Acest proces tocmai a fost incheiat, astfel incat Comisia procedează astăzi la publicarea lor.
Concluzii principale
Cele două rapoarte consemnează existența unui sprijin larg, atat din partea părților interesate, cat și a autorităților competente, pentru obiectivele principale ale legislației, cum ar fi protejarea sănătății și a mediului și crearea unei piețe interne, intrucat aceste obiective sunt in concordanță cu nevoile societății. Cu toate acestea, conform rapoartelor, mai există aspecte care pot fi in continuare imbunătățite.
De exemplu, rapoartele semnalează că sistemul de autorizare ar putea fi mai eficient, cultivarea OMG-urilor ar fi favorizată de o mai mare flexibilitate, iar procesul de evaluare a riscurilor ar fi favorizat de o mai bună armonizare. Vestea bună e că sunt suficiente modificări limitate care să vizeze aspecte specifice, nefiind neapărat necesară o modificare generală a sistemului.
Evoluție in direcția corectă - obiectiv deja atins
Rapoartele de evaluare confirmă faptul că numeroase acțiuni pe care Comisia Europeană le-a lansat in ultimele luni evoluează in direcția corectă.
Prima, pachetul legislativ propus de Comisie referitor la cultivarea OMG¬urilor, adoptat in iulie 2010, care răspunde necesității unei mai mari flexibilități in ceea ce privește cultivarea OMG-urilor, este una dintre aceste acțiuni. Pachetul include o recomandare privind coexistența plantelor modificate genetic și a celor nemodificate genetic, care permite statelor membre o mai mare flexibilitate in a ține cont de condițiile lor locale, regionale și naționale atunci cand pregătesc legislația relevantă. Propunerea principală, in prezent discutată in cadrul Consiliului și al Parlamentului, este de a permite statelor membre să restricționeze sau să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor.
Raportul relevant menționează că abordarea mai flexibilă a cultivării OMG-urilor păstrează strictețea sistemului de autorizare la nivel UE, deja in vigoare, care este bazat pe știință, siguranță și preferințele consumatorilor, adăugand că sistemul ar putea fi imbunătățit din punct de vedere al eficienței.
In al doilea rand, Comisia a realizat progrese și in ceea ce privește rezolvarea problemei tehnice reprezentată de cantitățile mici de OMG-uri neautorizate prezente in produsele importate utilizate ca hrană pentru animale. Un regulament de armonizare care vizează cantitățile mici de OMG-uri neautorizate prezente in hrana pentru animale importată a intrat in vigoare in luna iulie și a fost considerat binevenit de către statele membre și operatorii comerciali.
In al treilea rand, Comisia a publicat, in aprilie 2011, un raport privind implicațiile socioeconomice ale culturilor MG, bazat pe contribuțiile statelor membre, astfel cum se prevede in concluziile Consiliului Mediu din 2008. Comisia a continuat prin inițierea, in 18 octombrie 2011, a unui proces de acordare de asistență statelor membre in ceea ce privește colectarea și schimbul de informații.
In curs de realizare
In plus, Comisia va propune in următoarele săptămani cerințe mai precise pentru depunerea solicitărilor de autorizare pentru produsele importate utilizate ca alimente și hrană pentru animale.
De asemenea, Comisia este in curs de revizuire a ghidului de evaluare a riscului de mediu, pentru a-l face mai detaliat și mai precis, ghid care deja face obiectul unor discuții cu statele membre și cu părțile interesate. Documentul final va avea statut juridic și va fi girat de statele membre. Acesta este un pas important spre o mai bună aplicare a cerințelor stricte de evaluare a riscului de mediu ale legislației in materie de OMG-uri.
Un alt aspect prioritar este consolidarea monitorizării efectelor asupra mediului de către intreprinderi și statele membre. EFSA și experții statelor membre colaborează indeaproape cu Comisia pentru a realiza un ghid mai detaliat.
Sursa CE