InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ordinul ANRMAP nr. 312/2011 - interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica

06.07.2011
 

Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464, din 1 iulie 2011.

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Atunci cand valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica sau egala cu echivalentul in lei al cuantumului in euro prevazut la art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a ontractelor
de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste regulile privind achizitiile publice nu vor fi solicitate autoritatii contractante alte documente decat cele prevazute de legislatia in domeniul achizitiilor publice (documente justificative: factura si/sau contractul).
Art. 2. - Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile entitatilor juridice fara calitatea de autoritate contractanta care nu se incadreaza in prevederile art. 9 lit. c) si c 1 ) din aceeasi ordonanta de urgenta.
Art. 3. - Orice document emis de alte organisme/autoritati, cu exceptia Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin care se impune respectarea de catre entitatile juridice mentionate la art. 2 a regulilor privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, nu produce efecte juridice.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,
Cristina Traila

Bucuresti, 29 iunie 2011.
Nr. 313.